ثبت نام در مسابقه کتابخوانی

اگر در سامانه های مرکز آموزش مجازی عضو هستید وارد شوید

ورورد به مسابقه کتابخوانی

در غیر این صورت عضو سامانه شوید

عضو شوید

مدیریت امور خانواده و ازدواج نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها برگزار می کند: مسابقه بزرگ کتابخوانی ویژه اساتید، کارکان دانشگاه، دانشجویان، خانواده ها و در فرزندان دلبندشان به همراه جوایزه ارزنده با معرفی کتاب «فصل بذرپاشی» برگرفته از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص تربیت کودکان و فرزند پروی و کتاب «صدایی تو را می خواند» درخصوص نماز و برکات آن ویژه فرزندان

اگر در سامانه های مرکز آموزش مجازی عضو هستید وارد شوید

ورورد به مسابقه کتاب فصل بذرپاشی

در غیر این صورت عضو سامانه شوید

عضو شوید

اگر در سامانه های مرکز آموزش مجازی عضو هستید وارد شوید

ورورد به مسابقه کتاب صدایی تو را میخواند

در غیر این صورت عضو سامانه شوید

عضو شوید